10. Technická pomoc Zámrsk- větrná smršť

29.07.2013 23:00

Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na technickou pomoc v obci po větrné smršti. Při průjezdu obcí bylo zjištěno několik popadaných stromů v obci směrem ke kostelu, kde za pomocí motorové pily byla komunikace zprůjezdněna. Po zprůjezdnění této komunikace jednotka projela další část obce kde bylo zjištěno zcela neprůjezdná komunikace, kdy byla za pomocí vytyčovací pásky a dopravních značek silnice uzavřena a bylo dohodnuto se starostkou, že silnice bude zprovozněna v ranních hodinách zaměstnanci obce. Po tomto se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+2 ujeté km 13, 30min Mth a motorová pila Husqvarna 1MTh.