11. požár Vysoké Mýto

30.07.2016 13:27

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár pole do obce Vanice. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu, rozhodl velitel, že jednotka za pomocí lafetové proudnice bude prolevat vodou mez kterou požár zasáhl. Po prolití vodou byla mez zkontrolována za pomocí termokamery a bylo znovu mez prolita vodou. Po skončení prolevání byla cisterna doplněna z cisterny SDH Vysoké Mýto.