20. požár Zádolí

08.12.2016 14:27

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Zádolí. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli
zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku. Poté velitel
rozhodl, že členové budou nápomocni při rozebíraní konstrukcí. Po ukončení rozebíraní, bylo rozhodnu to že se
jednotka vrátí zpět na svoji základnu.