4. Požár Domoradice

03.03.2013 11:59

Po dojezdui na místo udalstí rozhodl velitel zásahu, že jednotka se vrátí zpět ná základnu.


Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 ujeté km 16.