5. Technická pomoc Zámrsk

25.06.2014 18:43

Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na technickou pomoc v obci po dešti, kdy se před garážemi čp. 110 vytvořila vodní laguna. Po provedeném průzkumu zjištěno že výška hladiny vody sahá do některých garáží. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a laguna byla odčerpána a také, bylo provedeno očištění kanálových vpustí, za pomocí košťat a lopat. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu