5. Technická pomoc Zámrsk

23.05.2016 16:17

Na žádost majitelky domu čp 128 vyjela jednotka do obceZámrsk na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bypo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj včel nad vchodem do domu. Po vystrojení se do ochraných pomůcek a vybavení se sprejem na včely a ustavení žebříku, byla započata likvidace včel. Bylo zjištěno, že dcera majitelky je silně alergický na včelý bodnutí, k jeho zranění nedošlo. Po ukončení likvidace byly sbaleny věcné i technické prostředky a jednotka se vrátila zpět na základnu.