6. Požár v obci Slatina

23.04.2015 16:09

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Slatina. Po dojezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto o setrvání jednotky na místě zásahu jako záloha pro případné nasazení dalších sil a prostředku.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+2 ujeté kilometry 10 km.