6. Technická pomoc Kosořín

20.06.2013 16:26

Po vyhlášení poplachu,  vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na technickou pomoc do obce Kosořín,  kde bylo nahlášeno přehřívání střech, na drůbežárnách a hrozil úhyn zvířat. Po dojezdu na místo a nahlášení se, veliteli zásahu rozhodl velitel zásahu o chlazení střechy jedné z hal z lafetové proudnice z vozidla CAS 32 T 148. Po dokončení chlazení rozhodl velitel o odjezdu zpět na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 ujeté kilometry 24 Km  a motohodiny 2 MTH.