9. Požár V obci Zámrsk

20.07.2013 14:10

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár pole se slámou. Po příjezdu na místo, jednotka prováděla práce dle pokynu velitele zásahu a dále prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po skončení zásahových prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+1 ujeté kilometry 13km a 1,30 Mth a s vozidlem CAS 32 T 138 v počtu 1+1 ujeté kilometry 13km  a 1,30 Mth.