NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY

28.05.2017 14:55

IROP_CZ_RO_B_C RGB[3].jpg

PROJEKT REALIZOVANÝ V OBCI ZÁMRSK

NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY
NA DOPRAVU VODY

registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0./0.0/15_017/0000031

BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM