CAS 30 T 815-7 6x6.1

23.04.2016 09:45

Na začátku roku 2016 jsme se začali zajímat o pořízení nové cisterny pro naší jednotku. Velitel jednotky Jan Merkl byl osloven firmou Stelma z Pardubic, že je možnost získat 90% pořizovací ceny z evropských dotací IROP. Jan Merkl byl na setkaní s firmou Stelma aby získal informace o pořízení této cisterny. Poté následovalo jednání s radou obce. Rada tento návrh přijala s velkým nadšením. Poté paní starostka oslovila firmu Stelma. Následovalo zpracování podkladu pro firmu a poté se firma pustila do práce a Jan Merkl se pustil, do vyjednávání s HZS Pardubického kraje o potvrzení stanoviska které bylo potřeba k podání žádosti o dotaci. Po zpracování studie providitelnosti a technických podmínek na CAS, bylo získáno stanovisko od HZS. Poté byla žádost podána a následovalo dlouhých 90 dní čekání, zda dotace dopadne nebo ne. Dne 11. 04. 2016 přišla dlouho očekávaná zprava o tom, že dotace byla přidělena. A začala příprava na sestavení výběrového řízení. Dne 23.11.2016 skončila doba pro podání nabídek na CAS. Přišly dvě nabídky a to od firmy THT Polička a Kobit Slatiňany. Výběrová komise vyhodnotila došlé nabídky a dožádala firmu Kobit o doplnění své nabídky.  Další zasedání komise bylo 30.11.2016 a při tomto zasedání bylo vyhodnoceno, že nabídka od THT Polička je nejvíhodnější. Potom to bylo rozhodnutí odesláno na IROP a čekání na jejich schválení a podepsání smlouvy. 24.1.2017 přišlo z IROP, že vše je v pořádku a mohlo se přejít k podpisu smlouvy s firmou THT Polička. Dne 6.2.2017 byla podepsána smlouva s THT Polička. Na uvodní jednání 16.2.2017 do THT Polička jeli Jan Merkl a Jiří Profous, aby bylo upřesněno kde co z výbavy jednotka ve vozidle chce mít umistěné. A byly pořízeny fotografie podvozku. Od 16.2.2017 proběhlo několik kontrolních návštěv v THT kde jsme si postupně doladili naší CAS k úplné spokojenosti. 28.4.2017 se naši strojníci zůčastnili zaškolení na obsluhu na nové cisternové automobilové stříkačky.

 

PROJEKT REALIZOVANÝ V OBCI ZÁMRSK

NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY
NA DOPRAVU VODY

registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0./0.0/15_017/0000031

BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM