Pořízení Velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody CAS 30 T 815-7 6x6

23.04.2016 09:32

Na začátku roku 2016 jsme se začali zajímat o pořízení nové cisterny pro naší jednotku. Velitel jednotky Jan Merkl byl osloven firmou Stelma z Pardubic, že je možnost získat 90% pořizovací ceny z evropských dotací IROP. Jan Merkl byl na setkaní s firmou Stelma aby získal informace o pořízení této cisterny. Poté následovalo jednání s radou obce. Rada tento návrh přijala s velkým nadšením. Poté paní starostka oslovila firmu Stelma. Následovalo zpracování podkladu pro firmu a poté se firma pustila do práce a Jan Merkl se pustil, do vyjednávání s HZS Pardubického kraje o potvrzení stanoviska které bylo potřeba k podání žádosti o dotaci. Po zpracování studie providitelnosti a technických podmínek na CAS, bylo získáno stanovisko od HZS. Poté byla žádost podána a následovalo dlouhých 90 dní čekání, zda dotace dopadne nebo ne. Dne 11. 04. 2016 přišla dlouho očekávaná zprava o tom, že dotace byla přidělena. A začala příprava na sestavení výběrového řízení.