01. Požár v obci Zámrsk

12.01.2015 18:52

Na první zásah jsme byly povoláni na požár vagónu v obci Zámrsk. Po vyhlášení poplachu, vyjela jednotka k požáru do obce Zámrsk s vozidly CAS 32 T 148 a TA Opel Campo. Po Příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane v průběhu hasebních prací na místě jako záloha pro případné doplňování vody. Po vynesení tlakové láhve byl z vozidla HZS Vysoké Mýto natažen proud C a bylo prováděno chlazení tlakové lahve. Po skončení zásahu rozhodl velitel, že jednotka zůstane na místě zásahu s vozidlem CAS, kvůli následnému dohledu na místě. Při dohlídce na místě požáru, bylo zjištěno opětovné rozhořívání v prostoru mezistěny, proto byl natažen proud C a za pomocí bourací sekery byla stěna rozebrána a dohašeno skryté ohnisko požáru a před odjezdem jednotky z místa, bylo provedeno prolití celého požářiště, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.V hořícím vagonu našly
smrt kočky

14.1.2015

Zámrsk
/Krátce/ - Pět jednotek hasičů likvidovalo v pondělí večer požár starého
železničního vagonu. Osoba, která v něm bydlela, už ve vagonu nebyla,
hasiči zde ale našli dvě usmrcené kočky. Termokamerou odhalili skrytá ohniska,
která uhasili. Ochlazovali a vynesli také propan butanovou lahev. Příčina
požáru je v šetření.