Požár Zámrsk

26.05.2011 18:46

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka s vozidly CAS 32 T 148 a TA Opel Campo na požár lokomotivy ve stanici Zámrsk. Po příjezdu na místo a nahlášení se velitely zásahu bylo rozhodnuto , že jednotka zůstane na místě jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku při zásahu. Po příjezdu Drážních hasičů bylo rozhodnuto že se jednotka vrátí zpět na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozem CAS 32 T 148 v počtu 1+2 a s vozidlem Opel Campo v počtu 1+1.