Požár Slatina

21.04.2011 17:27

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka s oběma cisternami. Při jízdě rozhodlo KOPIS Pardubice, že CAS 32 T 138 vrátí zpět na zakladnu. Vozidlo CAS 32 T 148 dojelo na místo zásahua nahlášení se veliteli rozhodl, že jednotka zůstane na místě jako záloho pro přípradné doplňování vody. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 a CAS 32  T 138 v počtu 1+3-