Technická pomoc Dobříkov

14.09.2011 17:45

Na žádost vyjela jednotka Hasiči Zámrsk s vozidlem CAS 32 T 148 na technický zásah do obce Dobříkov Rzy. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu bylo zjistěno, že se jedná o neprotekájící kanalizační potrubí. Bylo také za pomocí krumpače a lopaty provedeno vyčištění kanalové vpusti poté bylo nataženo vedení C a za pomocí kanalového krtka bylo kanalizační potrubí pročištěno.  Poté bylo provedeno ještě propláchnutí kanalizace z druhé strany a zjištěno že kanalizace protéká. Byly zbaleny věcné prostředky a jednotka se vracela zpět na základnu a bylo doplněno z hydrantu a návrat na základnu.

Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozem CAS 32 T 148 v počtu 1+1.