Technický zásah Zámrsk

19.02.2012 13:05

Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka JSDHO Zámrsk s vozidlem Opel Campo do obce Zámrsk k rodinnému domu č.115. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že tající sníh z polí stéká po stráni k rodinnému domu a teče do sklepa. Po zajistění okénka do sklepa pytli s pískem bylo nasazeno plovoucí čerpadlo na odčerpání vody ze dvora domu do kanalizace.

Po odčerpání vody přejela jednotka k obecním garažím na sídlišti kde bylo cca 40cm vody na ploše zhruba 40m2 zde bylo také nasazeno plovoucí čerpadlo. Voda přitékala z polí, proto byla vykopána strouha, kterou se voda částečně odvedla do příkopu ústícího do kanalizace. Po ukončení čerpání byl proveden zavěrečný průzkum obce, zkontrolována byla místa kde hrozilo zaplavení.

Cestou na základnu jsme byly zastaveni občany, že mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem na staré silnici je pod mostem voda. Po příjezdu na místo bylo zjistěno, že voda sahá do výšky cca 1 m a proto bylo nahlášeno na KOPIS Pardubice, že silnice je neprůjezdná. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.