Technický zásah Zámrsk

28.02.2012 14:55

Na žádost starostky Obce Zámrsk vyjela JSDHO Zámrsk na čerpání vody před obecními garážemi. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že voda se valí z polí k obecním garážím.Na odčerpávání vody bylo nasateno plovoucí čerpadlo. Pro zamezení vniknutí vody do garáží bylo použito pytlů s píském, které byly použity také pro svedení vody do kanalizace. Z důvodu tmy byla místo zásahu nasvětleno ovětlovacím stožárem. Na místo se dostavila také starostka obce paní Zuzana Tvrzníková a místostarosta Pavel Matys. Po projednání byl prokopán odtok vody do kanalizace. Poté co jednotka ukončila čerpání vody, bylo provedeno monitorování řeky Loučné z důvodu možných záplav.