Technický zásah Zámrsk

28.02.2012 14:55

Na žádost starostky Obce Zámrsk vyjela JSDHO Zámrsk na čerpání vody před obecními garážemi. Po příjezdu na místo zjištěno průzkumem, že voda se valí z polí k obecním garážím. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo neodčerpávání vody. Por zamezení vnikající vody do garáží bylo použito pytlů s píském a ty byly použity také pro svedení vody do kanalizace. Z důvodu tmy byla místo zasahu nasvětleno ovětlovacím stožárem. Na místo se dostavila také starostka obce paní Zuzana Tvrzníková a místo starosta Pavel Matys. Po projednání byl prokopán odtok vody do kanalizace. Poté co jednotka skončila čerpání vody, bylo provedeno monitorování řeky Loučné z důvodu možných záplav.