Technický zásah Zámrsk

19.02.2012 13:05

Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka JSDHO Zámrsk s vozidlem Opel Campo do obce Zámrsk k rodinnému domu č.XX. Po provedení průzkumu zjištěno, že tající sníh z polí stéká po strání k rodinnému domu a teče do sklepa, po zajistění okenka do sklepa pitly s pískem bylo nasazeno plovoucí čerpadlo na dvoře a odčerpání vody ze dvora domu do kanalizace. Po odčerpání vody přejela jednotka k obecním garažím na sídlišti kde bylo cca 40cm vody na ploše zhruba 40m2 zde bylo také nasazeno plovoucí čerpadlo. Voda tam přitekala z polí proto bylo podel podele vykopána strouha kterou se voda částečne odvedla do příkopu který ustí do kanalizace. po ukončení čerpání byl proveden zavěrečný průzkum obce zkontrolovány místa kde hrozilo zaplavení. A cestou na základnu jsme byly zastaveni občany že se na silnici mezi Zámrském a Vysokým Mýtěm po staré silnici nachází pod mostem voda po příjezdu na místo bylo zjistěno, že voda saha asi 1 m a proto bylo nahlašeno na KOPIS Pardubice že silnice je neprůjezdná. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.