Hasičské sbory patří k těm spolkům, které dovedou okamžitě a nezištně pomoci každému spoluobčanovi, který to v daném okamžiku potřebuje, který byl postižen nenadálou tragickou událostí ohněm, nebo  jinými živelnými pohromami.

Hasiči jsou jenom lidé, ve většině případů dobrovolníci, kteří pro druhého dovedou udělat vše, dokonce nasadit i svůj život. Nejinak je tomu i v Zámrsku.

I zde je skupina lidí, kteří chtějí ze zájmu pomáhat druhým. Chtějí ochránit je i jejich majetek.