rok 2014

6. Námětové cvičení Vysoké Mýto

29.09.2014 16:05
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár skladu firmy Iveco ve Vysoké Mýtě. Po příjezdu na místo události bylo zjiíštěno, že se jedná o taktické cvičí. Velitel rozhodl že jednotka rozvine jeden proud C a bude ochlazovat budovu. Po skončení jednotka zbalila věcné prostředky a vratila se zpět...

5. Technická pomoc Zámrsk

25.06.2014 18:43
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na technickou pomoc v obci po dešti, kdy se před garážemi čp. 110 vytvořila vodní laguna. Po provedeném průzkumu zjištěno že výška hladiny vody sahá do některých garáží. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a laguna byla odčerpána a také,...

4.Požár Vysoké Mýto

12.04.2014 20:17
Po vyhlášení poplachu a nahlášení se na KOPIS Pardubice bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na stanici jako záloha pro případne nasazení sil  a prostředků.

3.Námětové cvičení Iveco Vysoké Mýto

25.03.2014 15:06
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na únik nebezpečné latky do firmy Iveco Vysoké Mýto, po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu prováděla jednotka činnost dle jeho rozkazů.

2. Požár v obci Slatina

10.02.2014 19:22
Po vyhlášení poplachu jednotce vyjela po dohodě s KOPIS Pardubice s oběma cisternami. Po Příjezdu na místo události na nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto o vyzbrojení dvou členu dýchací technikou, kteří budou připraveni pro případné střídání zasahujících hasičů. Po dohodě velitel rozhodl...

1. Planý poplach Vysoké Mýto

05.01.2014 18:51
Po vyhlašení poplachu jednotka vyjela na požár truhlárny do Vysokého Mýta při jízděě byla jednotka vrácena zpět na základnu z důvodu planého poplachu. Na výjezd vyjeli obě CAS v počtu 1+2.