rok 2015

26. Požár v obci Slatina

09.12.2015 08:20
Po vyhlášení poplachu a nahlášení se na KOPIS Pardubice bylo rozhodnuto o záloze na vlastní základně pro případné nasazení sil a prostředků. Jednalo se o planý poplach.

25.požár v obci Vraclav

14.11.2015 16:17
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru do obce Vraclav. Po příjezdu na místo události a nahlášení veliteli rozhodl velitel, že členové budou vybírat z komína sražené hořící saze. Po celou dobu se jednotka řídila rozkazy velitele zásahu

24. Námětové cvičení Vysoké Mýto - Uník nebezpečné latky v Ivecu

07.10.2015 15:36
Jednotka na místě zásahu vykonávala činnost dle rozkazu velitele zásahu.

23.Technická pomoc Zámrsk

22.09.2015 10:09
Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Zámrsk kdy na ulici u čp. 64 vyletávají sršni z trubky. Po ulici chodí velké množství lidi a je obava aby na někoho nezautočili. Po příjezdu na místo byl proveden púrůzkum a bylo rozhodnuto o likvidaci sršního hnízda za pomocí...

22.Technická pomoc Zámrsk

01.09.2015 15:17
Na žádost starostky obce Zámrsk, vyjela jednotka na technickou pomoc. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že neodtéká kanalizace na dešťovou vodu z důvodu zanesení pískem a hlínou. Bylo nataženo vedení C a za pomocí lopaty byly částí potrubí obnaženy a za pomocí kanálového krtka bylo toto potrubí o...

21.Technická pomoc Zámrsk

27.08.2015 16:47
Na žádost ředitelky Základní školy vyjela jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu na základní škole. Po příjezdu na provedeném průzkumy bylo zjištěno, že se jedná o roj sršní. Jeden člen se vyzbrojil včelařskou kuklou a za pomocí spreje mortein, bylo hnízdo zlikvidováno a poté z budovy školy...

20. Technická pomoc Zámrsk

20.08.2015 19:02
Na žádost pana Svečuli vyjela jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Zámrsk. Po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sršný hnízdo o velikosti přibližně 50cm x 70cm. Člen jednotky se vyzbrojil včelařskou kuklou a na likvidaci byl použit srpej Mortein. Po likvidaci bylo...

19. Technická pomoc Zámrsk

13.08.2015 09:54
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka Hasiči Zámrsk, k technické pomoci v obci. Jednalo se o zalévání stromku které byly v nedávné době zasázeny o hrozilo jejich uschnutí. Jednotka provedla za pomocí jednoho proudu zalití všech zasázených stromu v obci.

18. požár v obci Lhůta

12.08.2015 08:29
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru do obce Lhůta. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli, rozhodl velitel, že se členové vyzbrojí dýchací technikou pro střídání zasahujících členu. Vyzbrojení členové se vystřídali se zasahujícími hasiči a bylo pokračováno v rozhrabávání...

17. požár lesa u Hluboké

22.07.2015 14:50
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na ohlášený požár lesa do obce Hluboká. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto o natažení proudu C od CAS 32 T 148 a dále o natažení hadice B k CAS 32 T 815 SDH Vysoké Mýto. Poté na místo dorazili další...

16. požár bálíku slámy u obce Vraclav

19.07.2015 04:41
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na požár balíku slámy u obce Vraclav. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka bude doplňovat CAS 15 HZS Vysoké Mýto a od CAS 15 bude dvěma členy natažen útočný proud C a bude započato hašení balíků a za...

15. Technická pomoc silnice I/17 u obce Vraclav

08.07.2015 00:00
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka Hasiči Zámrsk na technickou pomoc na silnici I/17 směrem ze Zámrsku na Chrudim kdy se na silnici mají nacházet popadané stromy. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, že do půl silnice zasahují dva popadané stromy. V místě zásahu probíhalo řízení provozu na pozemní...

14. Technická pomoc Zámrsk

07.07.2015 08:30
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka na technickou pomoc v obci. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o roj včel v parku na stromě ve výšce cca 7m. Po ustavení vysunovacího žebříku a vystrojení člena, byl za pomocí 2 ks chemických sprejů Biolit roj zlikvidován. A po...

13. Požár podél železniční tratě u Dvořiska

06.06.2015 15:21
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár trávy podél železniční tratě do obce Dvořisko. Po příjezdu a nahlášení se veliteli rozhodl, že jednotka zůstane na místě jako záloha na místě události.Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 ujeté kilometry 20km

12. Požár Vysoké Mýto

05.06.2015 22:48
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýta. Po příjezdu a nahlášení se veliteli rozhodl, že jednotka zůstane na místě jako záloha na místě události.

11. Technická pomoc Zámrsk

02.06.2015 08:02
Po oznámení pana Mudricha Romana, bytem Zámrsk čp. 20. Kdy oznámil, že má na zahradě u svého domu již dva dny roj včel a na jejích bodnutí je alergický. Jednotka vyjela s vozidlem TA Opel Campo po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že roj se nachází ve výšce cca 1,5m nad zemí za pomocí...

10. Technická pomoc Zámrsk

01.06.2015 15:54
Po oznámení pana Mudricha Romana, bytem Zámrsk čp. 11. Kdy oznámil, že má na zahradě u svého domu již dva dny roj včel a na jejích bodnutí je alergický. Jednotka vyjela s vozidlem TA Opel Campo po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno, že roj se nachází ve výšce cca 1,5m nad zemí za pomocí...

9 Dopravní nehoda u Zámrsku

18.05.2015 16:45
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k dopravní nehodě na silnici I/35. Po příjezdu na místo rozhodl velitel, že jednotka bude pomáhat s přečerpáváním PHM z nákladního automobilu. Po ukončení přečerpávání rozhodl velitel o návratu jednotky zpět na základnu.Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem...

8.Technické pomoc Zámrsk

13.05.2015 14:17
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka k technické pomoci. Po příjezdu na místo na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpanou kanálovou trubku o délce cca 30m. Na čištění byl použit kanálový krtek. Na doplňování CAS bylo použito kalové čerpadlo.Jednotka vyjela s vozidlem CAS 32 T...

7. Požár Vysoké Mýto

01.05.2015 22:33
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo zjištěno že se jedná o spálené potraviny na sporáku a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnuJednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+2 ujeté kilometry 16km a s TA...

6. Požár v obci Slatina

23.04.2015 16:09
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Slatina. Po dojezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto o setrvání jednotky na místě zásahu jako záloha pro případné nasazení dalších sil a prostředku.Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+2 ujeté...

5. Námětové cvičení Vysoké Mýto

08.04.2015 15:08
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na nahlášený požár do firmy Iveco ve Vysokém Mýtě. Po dojezdu na místo na nahlášení se veliteli bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení. Velitel rozhodl o vystrojení dvou členu do dýchacích přístrojů, kteří budou jako záloha na místě pro případné střídání...

4. Technická pomoc Zámrsk

07.04.2015 16:56
Na žádost starostky obce vyjela jednotka technickou pomoc do obce Zámrsk. Jednalo se o kanalizační potrubí poblíž adresy Zámrsk 95. Kde naše jednotka provedla pročištění kanalizačního potrubí za pomocí kanálového krtka v délce cca 45 metrů. Kdy bylo zapotřebí k čištění potrubí celkem 6000 litrů...

03. požár v obci Vinary

01.02.2015 18:50
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár rodinného domu do obce Vinary. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli rozhodl velitel zásahu, že jednotka na místě zůstane jako záloha pro případné nasazení dalších sil a prostředku. Tři členové se vyzbrojili dýchací technikou a byly připraveni...

02. Námětové cvičení Vysoké Mýto

15.01.2015 14:02
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na nahlášený požár do Vysokého Mýta. Na místě se jednotka nahlásila veliteli zásahu a bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení. Velitel rozhodl o tom, že dva členové se vyzbrojí dýchací technikou a zdravotnickými nosítky pro evakuaci pacientu. CAS zůstane...

01. Požár v obci Zámrsk

12.01.2015 18:52
Na první zásah jsme byly povoláni na požár vagónu v obci Zámrsk. Po vyhlášení poplachu, vyjela jednotka k požáru do obce Zámrsk s vozidly CAS 32 T 148 a TA Opel Campo. Po Příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane v průběhu hasebních prací na místě jako...