rok 2016

20. požár Zádolí

08.12.2016 14:27
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Zádolí. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku. Poté velitel rozhodl, že členové budou nápomocni při rozebíraní konstrukcí....

19. Námětové cvičení Vysoké Mýto

20.10.2016 14:02
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli bylo zjištěno že se jedná o námětové cvičení. Velitel rozhodl, že jednotka zůstane na místě jako záloha pro případné nasazení sil a prostředků. Bylo pouze nataženo vedení B k CAS...

18. požár Vysoké Mýto

15.10.2016 20:05
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru chaty do Vysoké Mýta. Po příjezdu a nahlášení se veliteli, bylo rozhodnuto, že jednotka přejede z druhé strany místa zásahu. A natáhne jeden proud C a bude hasit hořící strom a chránit okolí před rozšířením požáru. Po ukončení zásahu jednotka zůstala...

17. požár Brteč

28.09.2016 14:45
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Brteč. Po příjezdu na místo se nahlásila veliteli zásahu a prováděla práce dle jeho rozkazu.  

16. Technická pomoc Sedlec

23.09.2016 13:02
Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu do obce Sedlec. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo o rozměrech cca 60cm x 80cm. Členové se vyzbrojili osobními ochrannými pomůckami a za pomoci 3ks sprejů Mortein bylo hnízdo zlikvidováno a...

15. Technická pomoc Zámrsk

22.09.2016 15:48
Na žádost správkyně penzionu vyjela jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Zámrsk. Po příjezdu na místo události, bylo průzkumem, zjištěno že vosy si udělali hnízdo na dvou místech těsně pod střechou. Za pomoci žebříku, který byl opřen o zeď bylo na střeše sundáno pár tašek na obou...

14. Technická pomoc Zámrsk

12.09.2016 17:51
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka na zálevání stromku v parku v obci Zámrsk. Zalití bylo provedeno za pomocí jednoho proudu C.

13. Technická pomoc Zámrsk

31.08.2016 16:31
Ma žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka na zálevání stromku v parku v obci Zámrsk. Zalití bylo provedeno za pomocí jednoho proudu C.

12. požár Vysoké Mýto

06.08.2016 22:26
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýto. Po nahlášení se veliteli bylo rozhodnuto, že jednotka bude provádět práce do rozkazu velitele zásahu.  

11. požár Vysoké Mýto

30.07.2016 13:27
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár pole do obce Vanice. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu, rozhodl velitel, že jednotka za pomocí lafetové proudnice bude prolevat vodou mez kterou požár zasáhl. Po prolití vodou byla mez zkontrolována za pomocí termokamery a...

10. Technická pomoc Zámrsk

27.07.2016 10:47
Na žádost starostky obce Zámrsk vyjela jednotka s vozidlem CAS 32 T 148 na zalévání stromku, které byly v parku nově vysazeny. Na místě byla natažena jedna hadice C, kterou byly stromky zality. Po sbalení a věcných prostředku se jednotka vrátila zpět na základnu.

9. požár Dobříkov

05.07.2016 12:18
Po Vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár trávy do obce Dobříkov. Při jízdě k zásahu však došlo k tomu, že ani jedna jednotka nevěděla kde se místo nachází. Při návratu z Dobříkova se jednotka potkala s HZS Vysoké Mýto a opět byl vidět bílý sloup dýmu, jednotka jela na do obce Zámrsk a...

8. Technická pomoc Zámrsk

03.07.2016 15:33
Na žádost majitelů v bytovém domě čp. 111 v obci Zámrsk vyjela jednotka na technickou pomoc a to na likvidaci nebezpečného hmyzu na půdě. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a bylo zjištěno cca ve 2m hnízdo vos o průměru cca 50cm. Za použití spreje Mortein bylo hnízdo postříkáno a...

7. požár Vraclav - Sedlec

01.07.2016 01:17
Jednotka vyjela na požár stodoly do obce Sedlec. Po příjezdu na místo zásahu a nahlášení se veliteli zásahu. Velitel rozhodl, že jednotka zůstane v místě zásahu jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku pro další zásah.Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 ujeté...

6. Technická pomoc Vysoké Mýto

30.06.2016 17:30
Jednotka ponechána na základně pro případné nasazení dalších sil a prostředků

výcvik Plnění vaku v podvěsu vrtulníku a vyhledávání osob

28.05.2016 09:01
Dne 28. 05. 2016 se naše jednotka zúčastnila výcviku ve Vysokém Mýtě na letišti. Jednalo se o výcvik na plnění vaku na hašení lesních požáru v podvěsu vrtulníku a potom to cvičení následovala druhá část a to vyhledávání osob v lese v nepřístupném terénu. Při plnění vaku si členové vyzkoušeli plnění...

5. Technická pomoc Zámrsk

23.05.2016 16:17
Na žádost majitelky domu čp 128 vyjela jednotka do obceZámrsk na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bypo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj včel nad vchodem do domu. Po vystrojení se do ochraných pomůcek a vybavení se sprejem na včely a ustavení žebříku, byla započata likvidace...

4. Technická pomoc Dobříkov

21.05.2016 11:31
Na žádost KOPIS Pardubice vyjela jednotka do obce Dobříkov na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bypo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj včel nad vchodem do domu. Po vystrojení se do ochraných pomůcek a vybavení se sprejem na včely a ustavení žebříku, byla započata likvidace...

3. požár vysoké Mýto

22.04.2016 22:25
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku.

2. požár Vysoké Mýto

03.04.2016 02:35
Po nahlášení se na KOPIS Pardubice byl rozhodnuto o záloze na stanici pro případné vyslání a nasazení sil a prostředků

1. námětové cvičení Vysoké Mýto

11.03.2016 14:06
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na nahlášený požár do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli bylo zjištěno že se jedná o námětové cvičeni. Velitel přidělil veliteli 3 úsek velení a to na dálkové dopravě vody hadicemi. Po přejezdu CAS 32 T 148 do ulice Fibichova bylo...