rok 2018

13. požár Džbánov

07.08.2018 23:14
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Džbánov kde došlo k požáru trávy na zahradě domu. Po příjezdu na místo události bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že jednotka přejede do jiné části obce kde hoří tráva podle plotu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že tráva hoří v délce cca...

12. požár kombajnu u obce Hrušová

29.07.2018 17:10
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár kombajnu mezi obce Hrušová a Tisová. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě jako záloha. Po zjištění, že je na místě dostatek sil a prostředku rozhodl velitel o návratu jednotky na základnu

11. Technická pomoc Zámrsk

26.07.2018 14:03
Jednotka vyjela na žádost starostky obce Zámrsk na technickou pomoc a to zalévání nové výsadby stromku a keřů v celé obci. 

10. Technická pomoc Zámrsk

26.07.2018 06:47
Na žádost rybářů Zámrsk vyjela jednotka na technickou pomoc. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem vysokých teplot nemají ryby dost kyslíku ve vodě proto byla nasazena přenosná lafetová proudnice na rybník plovoucí čerpadlo a kalové a bylo zahájeno provzdušňování rybníka. Dále byla jednotka...

9. Technická pomoc Zámrsk

04.06.2018 17:02
Na žádost spolku Rybáři Zámrsk vyjela jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj včel ve výšce cca 4 metry nad zemí na stromě u rybářské klubovny. Za pomocí dvou dílu nastavovacího žebříku a vystrojení se ochrannými prostředky vylez...

8. Námětové cvičení Vysoké Mýto

15.05.2018 13:42
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Jednotka prováděla činnost dle rozkazu velitele. Doplňovala za pomocí vedení "B" CAS Vysoké Mýto a další členové byly...

7. Technická pomoc Vysoké Mýto

11.05.2018 20:57
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka na místě zůstane jako záloha. Jednalo se o spálené potravinba na sporáku. Poté rozhodl o návratu jednotky zpět na základnu.

6. Planý poplach

05.05.2018 20:13
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár trávy na katastr obce Dobříkov po příjezdu na místo události bylo zjištěno od velitele zásahu že se jedná o nahlášené pálení. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

5. Technická pomoc Zámrsk

27.04.2018 18:10
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na technickou pomoc na silnici I/35 u obce Zámrsk. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo rozhodnu o nasazení vysokotlaku na oplach vozovky od mláta. Mláto bylo odklízeno i za pomocí lopat. Po ukončení zásahu rozhodl velitel o návratu...

4. požár Dobříkov

24.04.2018 16:00
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár železničního náspu u železničního přejezdu mezi Zámrskem a Dobříkovem. Při jízdě k zásahu bylo najeto na čerstvě zaseté pole, kde jízdou vznikly koleje a bylo jeto cca 400 metrů k místu zásahu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár...
1 | 2 >>