rok 2018

22. Požár Vraclav

08.12.2018 08:18
Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu, bylo rozhodnuto, že část jednotky zkontroluje pudů zda nedošlo k rozšíření se požáru na půdu a zbylá část jednotky bude na místě jako záloha pro případné nasazení dalších sil a prostředku. Po kontrole velitel rozhodl o návratu jednotky...

21. Požár Vysoké Mýto

30.10.2018 14:34
Po vyhlášení poplachu a nahlášení se radiostanicí na KOPIS Pardubice bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na stanici jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku.

20. technická pomoc Zámrsk

30.10.2018 11:52
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na technickou pomoc v obci. Po příjezdu na místo bylo, průzkumem zjištěno že se jedná o spadlý strom a 4 osobní automobily. Přes KOPIS Pardubice byla na místo přivolána hlídka PČR, aby si celou věc zadokumentovala. A dále byl na místo za pomocí mobilního...

19. Požár Dobříkov - námětové cvičení

19.10.2018 16:35
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Dobříkov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení jednotek okrsku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dřevěný kostel v obci. bylo rozhodnuto o natažení dvou proudu C z vnějšku budovy. Z CAS 32 bude nataženo B...

18. Požár Vysoké Mýto - námětové cvičení

10.10.2018 15:01
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do vysokého mýta. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičeni. Velitel rozhodl, že jednotka natáhne vedení C a žebříku SDH Choceň. Po skončení cvičení jednotka sbalila věcné vybavení a vrátila se...

17. Technická pomoc Dobříkov

19.08.2018 19:08
Jednotka vyjela na žádost pana xx, do obce Dobříkov na likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni). Po příjezdu na místo události zjištěno, že mají hnízdo na půdě domu a majitel má strach o své zdraví a svých dětí. Hnízdo bylo strženo do pytle a vystříkáno sprejem Bros na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po...

16. požár Dobříkov

18.08.2018 20:22
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár lesa do obce Dobříkov.  V obci Dobříkov u prodejny čekala na jednotku hlídka PČR, která dovedla jednotku na místo zásahu, kde zasahovali už jednotky PO. Po nahlášení veliteli zásahu bylo rozhodnuto, že jednotka se napojí na rozdělovač od CAS HZS s...

15. Technická pomoc Zámrsk

16.08.2018 19:03
Jednotka přejela od první události k další na adresu Zámrsk čp xx, kde má pan xx sršně na fasádě domu a on má strach o své zdraví. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno průzkumem, že sršni jsou ve spáře domu, byl ustaven žebřík a sršní hnízdo bylo za pomocí dvou sprejů Bros na likvidaci nebezpečného...

14. Technická pomoc Zámrsk

16.08.2018 17:22
Jednotka vyjela na žádost xx, která má v obci Zámrsk čp x chatu, na likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni). Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že sršni zalétávají na pudu její chaty, dále paní xx sdělila, že je na jejích bodnutí alergická.  Po vstupu na půda bylo nalezeno hnízdo o...

13. požár Džbánov

07.08.2018 23:14
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do obce Džbánov kde došlo k požáru trávy na zahradě domu. Po příjezdu na místo události bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že jednotka přejede do jiné části obce kde hoří tráva podle plotu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že tráva hoří v délce cca...

12. požár kombajnu u obce Hrušová

29.07.2018 17:10
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár kombajnu mezi obce Hrušová a Tisová. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě jako záloha. Po zjištění, že je na místě dostatek sil a prostředku rozhodl velitel o návratu jednotky na základnu

11. Technická pomoc Zámrsk

26.07.2018 14:03
Jednotka vyjela na žádost starostky obce Zámrsk na technickou pomoc a to zalévání nové výsadby stromku a keřů v celé obci. 

10. Technická pomoc Zámrsk

26.07.2018 06:47
Na žádost rybářů Zámrsk vyjela jednotka na technickou pomoc. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem vysokých teplot nemají ryby dost kyslíku ve vodě proto byla nasazena přenosná lafetová proudnice na rybník plovoucí čerpadlo a kalové a bylo zahájeno provzdušňování rybníka. Dále byla jednotka...

9. Technická pomoc Zámrsk

04.06.2018 17:02
Na žádost spolku Rybáři Zámrsk vyjela jednotka na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o roj včel ve výšce cca 4 metry nad zemí na stromě u rybářské klubovny. Za pomocí dvou dílu nastavovacího žebříku a vystrojení se ochrannými prostředky vylez...

8. Námětové cvičení Vysoké Mýto

15.05.2018 13:42
Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár do Vysokého Mýta. Po příjezdu na místo události a nahlášení se veliteli zásahu bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Jednotka prováděla činnost dle rozkazu velitele. Doplňovala za pomocí vedení "B" CAS Vysoké Mýto a další členové byly...
1 | 2 >>