1. požár Zámrsk

07.01.2017 11:30

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka k požáru kůlny v obci Zámrsk. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli, rozhodl velitel o tom, že členové jednotky budou rozebírat střechu pro odvětrání zasaženého prostoru a vytahovat ohořelé části prken pod střechou. Poté bylo s velitelem domluveno, že VJ JPO Zámrsk bude po skončení zásahu až do 16.30 hodin docházet na kontrolu požářiště pro případné znovu rozhoření. V 16:30 hodin bylo nahlášeno telefonicky na KOPIS
Pardubice, že se na místě nic neděje a bylo domluveno s majitelkou, že kdyby se něco dělo ať okamžitě volá.