12. Technická pomoc Zámrsk

11.08.2017 03:10

Po větrné smršti vyjela jedonotka na kontrolu obce. Při kontrole byly zjištěny popadané stromy v katastru obce Zámrsk. První místo se nacházelo v části zvaná Na skalách kde se nacházeli tři stromy které byly za pomocí motorové pily rozřezány. Další místo se nacházelo v části Malejov kde stromy zaterasily celou šíři silnice tyto stromy byly také rozřezány motorovou pilou. A poté jednotka odklidila několik menších větví z komunikací a provedla kontrolu silnice směrem na Dobříkov. A poté se vrátila jednotka zpět na základnu.