7. požár Vraclav - Sedlec

01.07.2016 01:17

Jednotka vyjela na požár stodoly do obce Sedlec. Po příjezdu na místo zásahu a nahlášení se veliteli zásahu. Velitel rozhodl, že jednotka zůstane v místě zásahu jako záloha pro případné nasazení sil a prostředku pro další zásah.


Jednotka Hasiči Zámrsk vyjela s vozidlem CAS 32 T 148 v počtu 1+3 ujeté kilometry 14 km