Dopravní nehoda Zámrsk

01.07.2012 12:15

Po vyhlášení poplachu a nahlášení se na KOPIS Pardubice bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na zakladně jako záloha pro případné nasazení sil na prostředků.