17. Požár Zámrsk

13.12.2018 05:58

Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka na požár sazí v komíně. Po příjezdu na místo zásahu a nahlášení se veliteli, bylo rozhodnuto, že jednotka zůstane na místě pro další dohled. Místo bylo přebráno od HZS vysoké Mýto a bylo dále ukázáno o jaký komín se jedná. Před odjezdem na základnu byl proveden závěrečný průzkum komínu a majitelka poučena o dalším postupu co dál dělat. Potom to se jednotka vrátila zpět na základnu.