Chceme Vás zde stručně seznámit s obětavou a dobrovolnou prací několika generací občanů naší obce.

Poznáte více než stodvacetiletou historii našeho sboru, je zde uveden výčet všech jeho starostů a velitelů. Představíme Vám naši bývalou i současnou techniku a v neposlední řadě se můžete seznámit s úspěchy našich členů v požárním sportu.


     

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody CAS 30 T 815-7 6x6

CAS 30 T 815-7 6x6.1

23.04.2016 09:45
Na začátku roku 2016 jsme se začali zajímat o pořízení nové cisterny pro naší jednotku. Velitel jednotky Jan Merkl byl osloven firmou Stelma z Pardubic, že je možnost získat 90% pořizovací ceny z evropských dotací IROP. Jan Merkl byl na setkaní s firmou Stelma aby získal informace o...