Chceme Vás zde stručně seznámit s obětavou a dobrovolnou prací několika generací občanů naší obce.

Poznáte více než stodvacetiletou historii našeho sboru, je zde uveden výčet všech jeho starostů a velitelů. Představíme Vám naši bývalou i současnou techniku a v neposlední řadě se můžete seznámit s činností zásahové jednotky. 


     

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

CAS 32 Tatra 138

Ochranné štíty

18.04.2020 19:14
Děkujeme SDH Proseč a Městu Proseč za poskytnutí ochranných štítů pro naši jednotku.  https://hasicizamrsk.rajce.idnes.cz/ochranne_stity/  

ASC 32 TATRA 138

12.10.2019 19:53
  Všichni jste určitě všimli, že v posledních letech se po naší obci pohybuje požární vozidlo, které  se svým vzhledem vymyká dnešním standardům  a právě s historii tohoto dnes již unikátního automobilu bychom Vás rádi v krátkosti seznámili.   Jedná se o Automobilovou stříkačku...

pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody CAS 30 T 815-7 6x6

CAS 30 T 815-7 6x6.1

23.04.2016 09:45
Na začátku roku 2016 jsme se začali zajímat o pořízení nové cisterny pro naší jednotku. Velitel jednotky Jan Merkl byl osloven firmou Stelma z Pardubic, že je možnost získat 90% pořizovací ceny z evropských dotací IROP. Jan Merkl byl na setkaní s firmou Stelma aby získal informace o...